Sözlükte "hava boşluğu" ne demek?

1. Yeryüzündeki engebelerin havada doğurduğu yoğunluk farklarıhava boşluğu

Hava boşluğu kelimesinin ingilizcesi

n. air pocket, pocket, turbulence